PROJEKTEJA

VIIMEINEN 2018 –

Lappi elinympäristönä ja kotiseutuna on johtanut miettimään niitä ajankohtaisia yhteiskunnallisia, ekologisia ja kulttuurisia merkityksiä, joita pohjoisuuteen paikkana ja ilmansuuntana liitetään.

Pohjoinen voidaan ymmärtää sekä maantieteellisenä, kult­tuu­ri­his­to­rial­li­se­na että myyttisenä viimeisenä paikkana. Itä­me­ren­suo­ma­lai­ses­sa mytologiassa pohjoisessa sijaitsee Pohjola ja Tuonela. Tuonelan joki on paitsi ihmisten maailman raja, myös tiedon raja, mikä johtaa pohtimaan meidän todellisuutemme ja mahdollisuuksiemme rajoja.

Viimeinen -projekti sisältää mm. seuraavat näyttelyt ja kokonaisuudet:

2018 Viimeinen / Ensimmäiset kuvat. Merz Sammonkatu, Tampere

2019 Viimeinen / Sinipiika. Galleria Jieris, Muonio

2019 Maailman kantajat. Ympäristötaideteos, Kumma puutarha. Kirkkolammen puisto, Rovaniemi

2019 Anni-tyttö. Installaatio. Young Arctic Artists 2019, Galleria Napa, Rovaniemi

2019: Artikkeli: Aino-tarusta Anni-tyttöön. Kaltio 1/20.

2020 Sinipiika & Anni-tyttö. Galleria Oksasenkatu 11, Helsinki

2020 Viimeinen / Kartasto. Galleria Napa, Rovaniemi

2021 Kartasto-taidelehti. Yhdessä Karoliina Paatoksen kanssa. Osana PBFF Newspaper Vending Machine -projektia.

2022 Maan ja kuoleman kehtolauluja. Kurant9000, Tromssa, Norja. Yhdessä Anna-Kaisa Vuonokarin kanssa

THE REAL LAPLAND EXPERIENCE (2021- )


The Real Lapland Experience on yhteistyöprojektini Simi Ruotsalaisen kanssa. Videoteoksista, nettisivuista ja oheismateriaalista koostuva teos käsittelee Lapin ja pohjoisten alueiden merkityksen kaksijakoista luonnetta rinnastamalla turismiteollisuuden tarpeisiin tuotettua, eksoottista mielikuvaa tukevaa kuvastoa alueen historiasta ja kulttuureista sekä tekijöiden omista kokemuksista nouseviin merkityksiin. Videoteos ja nettisivut muodostavat kokonaisuuden, jonka muotokieli hyödyntää pelimäisyyttä sekä internet-sivustojen ja kännykkäsovellusten visuaalista kieltä ja kuvastoa. Keskeinen osa teoksen rakennetta ja kerrontaa on kuvitteellinen, turismiteollisuutta varten tuotettu AR-sovellus (Augmented Reality, eli lisätty todellisuus), jonka avulla matkailija saa itse luoda lomaelämyksestään toiveidensa mukaisen lisäämällä reaalitodellisuuden päälle erilaisia virtuaalitodellisuustasoja. Turistioppaana toimii virtuaalinen avatar, joka johdattelee turistia Lapin lumoihin – mutta mitä tapahtuu, kun avatar hakkeroidaan ja koko sovellus kaapataan?

KURAATTORINA YOUNG ARCTIC ARTISTS -NÄYTTELYSARJASSA

Young Arctic Artists on Lapin taiteilijaseuran tuottama näyttelysarja, alkaen vuodesta 2016. Vuoden 2021 näyttelyä varten uudistimme näyttelysarjan konseptia siten, että tavoitteena oli entistä kriittisempi suhde arktisuuden käsitteeseen. Olen ollut mukana taiteilijana vuoden 2019 YAA-näyttelyssä ja työryhmän jäsenenä kuraattori-tuottajana vuosien 2021 ja 2023 näyttelyissä.

PROSESSI / DER PROZESS 2020 – 2021

Savu E. Kor­te­nie­men to­teut­ta­man projektin tuot­ta­ja­na oli Lapin tai­tei­li­ja­seu­ra ja ra­hoit­ta­ja­na sak­sa­lai­nen EVZ Stiftung. Projekti sisältyi EVZ:n ra­hoi­tus­oh­jel­maan Pak­ko­työ­läi­set ja unohdetut uhrit (Zwang­sar­beit und ver­ges­se­ne Opfer).

Projekti sai alkunsa radiodokumentista ”Holokaustin varjo – kolme osaa kadotuksen läheisyydestä” (Yle Radio 1, 2017). Mieleeni jäi erityisesti tarina sodanaikaiselta suomalaiselta internointileiriltä (tai: työleiriltä) Suursaaresta: leirillä olevat juutalaispakolaiset käskettiin ’vääntämään piikkilankaa’ paljain käsin. Rautapiikit repivät kädet rikki, joten pakolaiset valmistivat apuvälineen työtä helpottamaan, mutta vartijat kielsivät työkalun käytön.

NAARMANKAIRA 2017

Olen kiinnostunut niistä ympäristöistä, joissa ajattelu ja ilmaisu, mukaan luettuna taiteilijan luova työ, tapahtuu. Erityisesti olen pohtinut ajattelun ja ilmaisun paikallisuutta, eli ajattelun materiaan palautuvaa perustaa; ihmisen ajattelu on ajattelua maailmassa.

Onko kanto taidetta? Entä onko se kulttuuria? Erityisesti Lapissa kysymys kulttuurin olemuksesta on osoittautunut kohtalokkaaksi. Sanan kulttuuri alkuperä viittaa maanviljelyyn. Voidaankin ajatella, että länsimaisen kulttuurikäsityksen juuret ovat maan (maksimaalisen) hyödyntämisen ja siten syntyvän omistusoikeuden välisessä suhteessa.

Naarmankaira oli esillä Galleria Sculptorissa Helsingissä vuonna 2017.