Kategoriat
Merkintöjä

KÄSKYJÄ JA KUISKAUKSIA

Artikkeli on alun perin julkaistu Kaltion numerossa 1-2/21. Linkki verkko-Kaltion julkaisuun: https://kaltio.fi/prosessi-der-prozess-1-kaskyja-ja-kuiskauksia/ Artikkelin englanninkielinen versio / English version of the article: https://www.korteniemi.eu/prosessi/orders-and-whispers/ Piikkilanka on väline. Se on pelkkä väline. – Olivier Razac Eräänä helmikuisena päivänä, joitakin vuosia sitten, kuuntelin tapani mukaan radiota töitä tehdessäni. Taustalla kuuluva puheensorina loi tunteen valveilla olosta, vaikka ajatukseni harhailivatkin muualla. […]

Kategoriat
Notes

ORDERS AND WHISPERS

Barbed wire — was nothing more than a tool. – Olivier Razac One day in February, few years ago, I was listening to the radio while working, as usual. Murmur on the background created a feeling of being awake, even if my thoughts were wondering elsewhere. When program changed, I became aware of the documentary1 that […]