Kirjallisuutta / reading list

Oula Silvennoinen, Marko Tikka & Aapo Roselius: Suomalaiset fasistit – mustan sarastuksen airueet. WSOY 2016.

André Swanström: Hakaristin ritarit – suomalaiset SS-miehet, politiikka, uskonto ja sotarikokset. Atena kustannus Oy 2018.

Max Jacobson: Väkivallan vuodet – 20. vuosisadan tilinpäätös I. Otava 1999.

Marika Honkaniemi: Taistelusta taiteeksi – tiedotuskomppanian valokuvat Ateneumin suomalais-saksalaisessa Taistelukuvaajain näyttelyssä 1942.Sigillum 2017.

Joseph R. White & Mel Hecker (Eds.): Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933-1945 Volume III. Indiana University Press 2018.

Dan Stone (Ed.): The Historiography of the Holocaust. Palgrave Macmillan 2004.

”Luther’s words are everywhere..” – Martin Luther in Nazi Germany. Stiftung Topographie Des Terrors 2017.

Matti Myllykoski ja Svante Lundgren: Murhatun Jumalan varjo – antisemitismi kristinuskon historiassa. Yliopistopaino, Helsinki 2005.

Eero Kuparinen: Aleksandirasta Auschwitziin – Antisemitismin pitkä historia. Atena kustannus, Jyväskylä 1999

Marianne Junila: Kotirintaman aseveljeyttä – suomalaisen siviiliväestön ja saksalaisen sotaväen rinnakkainelo Pohjois-Suomessa 1941-1944. SKS 2000.

Elina Suominen: Kuolemanlaiva S/S Hohenhörn – juutalaispakolaisten kohtalo Suomessa. WSOY 1979.

Elina Sana: Luovutetut – Suomen ihmisluovutukset Gestapolle. WSOY 2003.

Hannu Rautkallio: Ne kahdeksan ja Suomen omatunto – Suomesta 1942 luovutetut juutalaispakolaiset. Weilin+Göös 1985.

Hannu Rautkallio: Holokaustilta pelastetut. WSOY 2004.

Taimi Torvinen: Pakolaiset Suomessa Hitlerin valtakaudella. Otava 1984.

Mauno Jokipii: Jatkosodan synty – tutkimuksia Saksan ja Suomen sotilaallisesta yhteistyöstä 1940-41. Otava 1987.

Olivier Razac: Piikkilangan poliittinen historia. Vastapaino 2003.

Rony Smolar: Setä Stiller Valpon ja Gestapon välissä. Tammi 2003.

Walter Cohen: Etsin turvapaikkaa. RV-paino 1979.

Santeri Jacobsson: Taistelu ihmisoikeuksista. Gummerus 1951.

Daniel Weintraub: ”Suomen juutalaisten vapauksia ja oikeuksia ei millään tavoin ole loukattu”. Pro gradu, Helsingin yliopisto 1997.

Heikki Ylikangas: Selvitys valtioneuvoston kanslialle. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2004.

Roland Bainton: Tässä seison – Martti Lutherin elämä. Sley-kirjat 1982.

YKSITYISKOHTIA JA SIVUPOLKUJA / DETAILS AND CURIOSITIES:

Gunnar Eriksson: The Atlantic Vision – Olaus Rudbeck and Baroque Science. Science History Publications / USA 1994.

Minna-Maria Fyrqvist: Teosofien Suur-Suomi. Teos 2016.

Myths from Mesopotamia – Creation, The Flood, Gilgamesh, and Others. Oxford University Press 1991.

Gilgamesh – kertomus ikuisen elämän etsimisestä. Basam books 2003.

Martti Haavio: Kansanrunojen maailmanselitys. WSOY 1955.

Raamattu ja sen kulttuurihistoria 1-9. Otava 1971.

MUUT LÄHTEET / OTHER SOURCES:

www.museovirasto.finna.fi

www.sa-kuva.fi

wikipedia & google