Joulukalenteri / Seasonal Calendar

Uusi luukku avautuu joka aamu 24.12. saakka.

Kalenteri on uskonnollisesti sitoutumaton. Sisältövaroitus: kalenteri ei levitä hyvää mieltä, eikä se liity jouluun. Kuva-aiheet liittyvät väkivallan synnyn pohdintaan.

New window of Seasonal Calendar open every morning till 23th of December.

This Seasonal Calendar is non-religious. Content warning: this calendar is not for christmas mood; by themes of the calendar I consider the origin of violence.

LUUKKU 1

Työvelvollisiksi Suursaareen 1942 viedyt juutalaispakolaiset kuvasivat työleirin oloja: rautalangan vääntäminen oli tuskallista, ja heidän keksimänsä apuväline kiellettiin. Leirin työnjohtajan mukaan ”rukkaset kädessä työ ei olisikaan onnistunut”. SA-kuva kertoo kuitenkin toista.

Jewish refugees, who were taken to Suursaari island as compulsory labour service in 1942, described labour camp circumstances: twisting iron wire was painful and the tool they invented was prohibited. According to camp manager ”their work wouldn’t have been possible with leather mittens on”. This picture by SA-kuva proves otherwise though.

LUUKKU 2

Palestiinalaisen kuvataiteilija Mona Hatoumin teos Inpenetrable (2009) koostuu piikkilankasäikeistä. Teos tuo mieleen O. Razacin luonnehdinnan 1MS aikaisesta linnoitusvälineestä: ”rautalankaeste — koversi puolustusmuurin ontoksi ja jätti jäljelle vain ohuen metalliluurangon”.

Inpenetrable (2009) by palestinian artist Mona Hatoum is made from strips of barb wire. It reminds the description by Olivier Razac of 1WW fortress instrument: ”iron wire barrier — caved defence wall hollow and only thin metal skeleton was left behind”.

LUUKKU 3

Metallipiikkien vääntämiseen tarkoitettu apuväline sai pohtimaan myyttisiä esineitä, joiden hallussa pitäminen osoittautuu tavalla tai toisella mahdottomaksi. Sumerilaisessa eepoksessa Gilgamesh sukeltaa meren pohjasta ikuista nuoruutta antavan kasvin, mutta käärme varastaa sekä kasvin että sen myötä kuolemattomuuden.

The tool meant to twist metal spikes made me think about mythical items, that eventually, in one way or another, prove impossible to possess. In sumerian epic Gilgamesh dives to seabed to collect a plant that guarantees eternal youth, but a snake steals the plant and immortality along with it.

LUUKKU 4

Käärme luikerteli myös Genesiksen syntiinlankeemuskertomukseen. Kielletty hedelmä on tapana esittää omenana, käännösvirheen vuoksi. Tampereen tuomiokirkon kattoholviin maalatussa freskossa omena on päätynyt käärmeen suuhun, mutta eläimen siivekkyys viitannee Jesajan kirjan profetiaan: ”Sillä käärmeen suvusta versoo myrkyllinen kyy, ja sen hedelmänä syntyy siivekäs lisko”.

Snake slithered its way also into the story about the Fall in Genesis. Forbidden fruit has been presented as apple due to mistranslation. In fresco painted to ceiling structures in Tampere cathedral, the apple has ended in snake’s mouth. The winged snake itself may point to prophecy in book of Isaiah: ”for out of the serpent’s root shall come forth an adder, and his fruit shall be a fiery flying serpent”.

LUUKKU 5

Elämän rikkauksia jauhaneen, riidassa rikkoutuneen Sammon tarinan yksi mahdollinen esikuva on Edda-kokoelmiin tallennettu taru, jossa kuningas Frothi orjuuttaa kaksi jättiläisnaista ja laittaa heidät jauhamaan maagista Grotti-myllyä, ilman lepoa. Luontoa ja kaaosta edustavien jättiläisten voimia ei kuitenkaan voi alistaa ihmisen palvelukseen.

The Kalevala story of Sampo, that was broken during quarrel, is possibly based on story recorded in Edda collections: King Frothi enslaves two giant women to grind the magical Grotti quern without any rest. Giants, that represent nature and chaos, can’t however be oppressed to serve humans.

LUUKKU 6

Itsenäisyyspäivänä mietin, kuinka hämmentävän lyhyt matka suomalaisesta kansallisuusaatteesta on ollut suomalaiseen fasismiin. Kansallisfilosofi J.V. Snellmanin suvun vaakunan tunnuslause puhuu sinivalkoisen kilven puhtaana pitämisestä. J.V:n pojanpoika Teo oli puolestaan natsi ja Kansallissosialistisen Työjärjestön johtaja.

In independence day I think about the short distance there has been between Finnish national ideology and Finnish fascism. National philosopher J.V. Snellman’s family coat of arms talks about keeping the blue and white shield clean. His grandson Teo for his part was nazi and the leader of National socialist labour organization.

LUUKKU 7

Maanpuolustuskorkeakoulun seinillä riippuvat upseerien muotokuvat muistuttavat suojeluskuntien perinnöstä. Eräs yhteenotoksi kärjistynyt suojeluskunta-aktivistien hanke pyrki nostamaan Mannerheimin suojeluskuntien ylipäälliköksi. Ester Ståhlberg kirjoitti päiväkirjaansa: ”–Jumala sen tiennee, mitä he oikeastaan tarkoittivat. Kaikissa tapauksissa suojeluskuntien itsenäistymistä Mannerheimin johdolla. Hänellä olisi ollut oma armeijansa, paljon suurempi kuin valtion armeija ja milloin tahansa ne olisivat voineet seistä vastausten”.

Portraits of the officers hanging on the walls of National Defence University remind me about the Finnish White Guard heritage. One of the projects by White Guard activists, that escalated to confrontation, was striving to raise Mannerheim to the Commander in chief of the Finnish White Guard. Ester Ståhlberg wrote in her diary: ”–God knows what they actually meant. In every way, White Guard independence led by Mannerheim. He would have had his own army, much bigger than the army of the state, and any time they might have stood against each other.”

LUUKKU 8

Suomalaisen musiikin päivänä ajattelen Yrjö Kilpistä ja hänen Tunturilauluja-sarjaansa. Ajattelen myös sitä, että Kilpinen oli vuonna 1942 perustetun Siniristi ry:n jäsen. Yhdistyksen ohjelma noudatti fasismin periaatteita, ja sen tavoitteena oli mukautua natsi-Saksan voiton jälkeiseen poliittiseen järjestykseen, eli muun muassa parlamentaarisen hallintotavan ja puoluepolitiikan päättymiseen. Koska musiikista on vaikea tehdä kuvaa, valitsin tähän Wäinö Aaltosen, toisen Siniristi ry:n jäsenen, tekemän veistoksen Tulevaisuus. Veistos sijaitsee parlamentaarisen demokratian ytimessä, Eduskuntatalon istuntosalissa.

In the day of the Finnish music, I think of composer Yrjö Kilpinen and his Songs of the Fells-series. I also think about the fact that he was a member of the Siniristi ry (Blue Cross Association) that was founded in 1942. Their association program was built around the principles of fascism and one of its goals was to accommodate with the new order after nazi-Germany’s victory: this meant for example the end of parliamentarism and party politics. Since music is hard to illustrate, I chose here statue ”Future” by Wäinö Aaltonen, who was also member of Siniristi ry. Statue is situated in the very heart of the democracy: in the chamber of the Parliament of Finland.

LUUKKU 9

Kansallissosialistien kanssakulkijat osa 2: Siniristi ry:n jäsenistössä oli paljon suomalaisia kulttuurivaikuttajia ja sivistyneistöä. Yksi tämän fasistisista yhteiskuntajärjestystä ajaneen yhdistyksen jäsenistä oli kirjailija Maila Talvio. Maila Talvion ja hänen puolisonsa professori J.J.Mikkolan (niin ikään Siniristi ry:n jäsen, kuten yli neljännes Suomen professorikunnasta tuolloin) muistomerkki ”Itämeren tytär” sijaitsee Helsingin Meilahdessa.

Fellow travelers of national socialism part 2: among the members of Siniristi ry there were several prominent figures of Finnish culture life and intelligentsia. One of the members of this association that promoted fascist public policy was author Maila Talvio. Talvio’s and her spouse, professor J. J. Mikkola’s (also member of Siniristi ry, like quarter of Finnish professors then) memorial ”The Daughter of the Baltic” is situated in Meilahti, Helsinki.

LUUKKU 10

Kuvataiteilijoilla oli tehtävänsä Suomen kansakunnan rakentamisessa. Akseli Gallen-Kallelan kansallisromantiikan hengessä tehty maalaus Velisurmaaja (1897) pohjautuu samannimiseen balladiin. Kyseessä on kuitenkin kansainvälinen aihe, jonka suomalaiselle versiolle tuo ”kansallista” sävyä balladin sovittaminen runolaulumittaan. Saman teeman muita muunnelmia on mm. ruotsalainen Sven i Rosengård. Alkujaan kyseessä on keskiaikainen, englantilainen ritariballadi ”Edward, Edward”.

Artists had their part in building the nation. Akseli Gallen-Kallela’s The Fratricide (1897) is painted in the spirit of romantic nationalism and based on a ballad of the same name. Theme is however rather international, and it’s Finnish version’s ”nationality” is a result of ballad atoned in tetrametric trochee, aka metre of old Finnic poem songs. Among other variations of the topic is for example Swedish ”Sven i Rosengård”. Originally theme is derived from medieval English knight ballad ”Edward, Edward”.

LUUKKU 11

Kansakuntaa rakennettiin myös kuvitelmien varaan. Äärikansallisesti suuntautuneita akateemisia tutkijoita yhdisti ’juurirotuoppia”’ viljeleviin teosofeihin yliampuvat tulkinnat Suur-Suomen ja Suur-Pohjolan loistavasta menneisyydestä ja vielä loistavammasta tulevaisuudesta. Yksi varhaisista Suur-Pohjolaa rakentaneista kuvitelmista oli 1600-luvulla eläneen Olaus Rudbeckin teoria Skandinaviasta myyttisenä Atlantiksena.

Imaginative narratives had their part in nation building also. Academic researchers with exaggerated nationalism sympathies and theosophers promoting ’the doctrine of root races’ were sharing common grounds in extravagant interpretations about Great Finland’s and Great North’s glorious history and even more glorious furure. One of the early fictions that was building the imaginary Great North was Olaus Rudbeck’s theory from 17th century about Scandinavia as mythical Atlantis.

LUUKKU 12

Laajentumishaluiset, hegemoniseen asemaan pyrkivät valtiot näkevät mielellään itsensä ”valittuna kansana”. Eikä suurta kansakuntaa ole ilman suurta johtajaa. 1600-luvun Ruotsi-Suomessa tällainen messiaaninen kuningas saatiin Kustaa II Aadolfista, johon hänen suomalaissyntyinen ystävänsä ja opettajansa Johannes Bureus sovitti Paracelsuksen ennustuksen kultaisesta Leijonasta, joka ”tulisi Pohjolasta ja voittaisi taistelussa Kotkan”. Tämän 1700-luvulta Gripsholmin linnasta peräisin olevan pohjolan leijonan täyttäjä ei puolestaan ollut elävää eläintä nähnyt.

States that strive for expansion and hegemonic position often see themselves as ”the Chosen Nation”. Naturally great nation doesn’t exist without the great leader. In 17th century Sweden and Finland under its rule this kind of messianic king was shaped from Gustav II Adolf. His Finnish-born friend and teacher Johannes Bureus adapted Paracelsus’ prediction about the Golden Lion ”who would come from North and defeat the Eagle” to match with him. This 18th century Swedish taxidermy lion from Gripsholm castle on the other hand was stuffed by someone, who had never seen one alive.

LUUKKU 13

Antisemitismi on muurattu syvälle kristillisen kirkon perustaan. Toulousessa syntyi vuonna 1020 perinne, jossa joka pääsiäinen pahoinpideltiin joku juutalainen rangaistukseksi Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta. Myös kristillinen taide on heijastanut juutalaisvastaisia asenteita. Bambergin tuomiokirkon veistoksissa (noin 1230 -luvulta) kirkko on kuvattu kruunattuna ja synagoga sokeana naishahmona.

Antisemitism has been masoned deep in the foundation of the Christian church. For example, the Easter tradition to abuse a Jew as punishment for Jesus’ crucifixion was formed in Toulouse 1020. Also Christian art has reflected antijudaistic attitudes: In Bamberg cathedral statues (from around 1230s) church has been represented as crowned and synagogue as blind woman.

LUUKKU 14

Reformaattori Martti Luther perusteli talonpoikaiskapinallisia vastaan kohdistettua väkivaltaa sillä, että kapinalliset uhkasivat viedä häneltä ”minun Kristukseni”. Juutalaisvastaisissa kirjoituksissaan Luther puolestaan kehotti hävittämään juutalaisten kodit ja polttamaan synagogat ja koulut ja karkottamaan juutalaiset maasta ”kuin hullut koirat”. Väkivaltaiset sanat kävivät toteen Kristalliyönä, 9. – 10. marraskuuta 1938, kun natsit tuhosivat yli tuhat synagogaa, yli 7000 juutalaisten liikettä ja kotia ja veivät yli 30 000 juutalaista keskitysleireihin. 10. marraskuuta sattui olemaan myös Lutherin syntymäpäivä.

Reformer Martin Luther rationalized violence against peasant rebels with the thought that they were threatening to take from him ”my Christ”. In his antisemitist writings Luther urges to demolish Jewish homes, burn their synagogues and schools and exile them ”like mad dogs”. His violent words became reality in Kristallnacht, November 9th-10th 1938, when Nazis destroyed over thousand synagogues, over 7000 Jew-owned stores and homes and took over 30 000 Jews to concentration camps. 10th of November happened also to be Luther’s birthday.

LUUKKU 15

Kristinuskon keskeisyys oli suomalaisen sodanaikaisen äärioikeistolaisen liikkeen erikoispiirre. Suomalaiset, herännäistaustaiset SS-sotilaspapit Ensio Pihkala ja Kalervo Kurkiala olivat harvinaisuus kristinuskovastaisessa SS-organisaatiossa. Siinä missä tuhoamissodan todellisuus käänsi Pihkalan kriittiseksi fasismia kohtaan, Kurkiala kannatti kansallissosialismia ja suhtautui hyväksyvästi juutalaisten kansanmurhaan. Kuvassa SS-univormuun pukeutunut pastori Kurkiala on Berliinissä.

Christianity was fundamental characteristic in Finnish war-time extreme-right movement. Finnish pietistic SS-military priests Ensio Pihkala and Kalervo Kurkiala were rarity in anti-Christian SS-organization though. While extermination war reality soon turned Pihkala critical against fascism, Kurkiala supported National Socialism and approved Jewish holocaust. In this picture Kurkiala is wearing SS-uniform in Berlin.

LUUKKU 16

Jatkosodan ajan Lapissa suomalainen siviiliväestö ja saksalaiset sotilaat elivät rinnakkain. Lapille omistettiin myös saksankielinen värssy, joka suomennettuna kuuluu näin: ”Tunnetko maan, jonka keskiyön aurinko valaisee, joka idiootin joka sotilaasta tekee, jossa viinin, naiset ja hyveet unohdamme. Se maa on Lappi, hauta nuorten miestemme”. Kuvassa on Rovaniemellä sijainnut Haus der Kameradschaft, Toveruuden talo.

During times of Continuation War in Lapland, Finnish civilians and German soldiers lived side by side. Even German verse was dedicated to Lapland and roughly translated goes like this: ”Do you know the land, where midnight sun shines, that makes an idiot of every soldier and we forget wine, women and virtues. That land is Lapland, the grave for our young men.” Pictured here is Haus der Kameradschaft, the House of Comradeship, that was located in Rovaniemi.

LUUKKU 17

Jatkosodan aikana suomenjuutalaiset sotilaat joutuivat taistelemaan natsi-Saksan rinnalla. Saksa myönsikin rautaristin kolmelle juutalaiselle: Lotta Svärd -järjestössä toimineelle sairaanhoitaja Dina Poljakoffille, kapteeni Salomon Klassille sekä lääkintämajuri Leo Skurnikille (kuvassa). He kaikki kieltäytyivät ottamasta kunniamerkkiä vastaan. Suomenjuutalaisia sotilaita varten pystytettiin myös kenttäsynagoga, joka sijaitsi vain muutaman sadan metrin päähän saksalaisjoukoista.

During the Continuation War, Finnish Jew soldiers had to fight beside Nazi-Germany. Germany even awarded three Jews with Iron Cross: Nurse Dina Poljakoff, who was working for Lotta Svärd organization, captain Salomon Klass and medical officer Leo Skurnik (pictured here). They all refused to receive the honor. Also field synagogue was arranged for Finnish Jews. Ironically it was placed only few hundred metres away from German troops.

LUUKKU 18

Suomalais-saksalainen Taistelukuvaajain näyttely järjestettiin vuoden 1942 keväällä taidemuseo Ateneumissa, Helsingissä. Avajaistilaa koristamaan oli tuotu muun muassa koivuja, presidentti Rytin muotokuva ja Suomen leijona. Toiselle puolelle oli tuotu näytteille Kolmannen valtakunnan kotka, Hitlerin kullattu muotokuvaveistos ja hakaristilippu.

Finnish-German exhibition of Soldier Photographers was organized in spring of 1942. The place for exhibition was Ateneum art museum in Helsinki. The opening hall was decorated with birch trees, portrait of president Risto Ryti and the Lion of Finland. The other side of the space presented the Eagle of the Third Reich, gilded portrait statue of Hitler and Nazi flag with swastika on it.

LUUKKU 19

”Taiteilijattarien” vientinäyttely Saksaan ja sen miehittämiin Itävaltaan ja Puolaan järjestettiin vuonna 1943. Näyttelyyn osallistui 43 suomalaista naistaiteilijaa ja -taidekäsityöläistä. Usko aseveljeen oli rapistumassa Stalingradin tappion jälkeen, mutta naisten taiteen uskottiin lisäävän optimismia. Yksi näyttelykiertueelle lähetetyistä teoksista oli Helene Schjerfbeckin ”Armenialaistyttö” (nimi on harhaanjohtava, sillä mallina ollut tyttö oli taustaltaan tataari).

Art exhibition by Finnish ”paintresses” was exported to Germany and to Austria and Poland under it’s rule in 1943. 43 Finnish female artists and artworkers participated. The belief in brother-in-arms was deteriorating after defeat in Stalingrad, but womens art was believed to increase general optimism. One of the artworks sent to touring exhibition was Helene Schjerfbeck’s ”Armenian girl” (the name itself is misleading because the girl who modeled was actually Tatar).

LUUKKU 20

Vuonna 1938 maailmalla levisivät tarinat laivoista, jotka olivat täynnä juutalaispakolaisia. Vuorolaiva Ariadne toi 12. elokuuta ryhmän juutalaisia, jotka pääsivät maihin. Viikon päästä saapuneet kuutisenkymmentä Itävallan juutalaista (kuvassa) eivät enää päässeet maihin, vaan heidät käännytettiin takaisin Saksaan. Torjuvan pakolaispolitiikan vuoksi Suomeen pääsi vain parisataa Hitlerin vainoja pakenevaa juutalaista.

In 1938 stories about ships full of Jew refugees spread around the world. In August 12th, the liner called Ariadne brought group of Jews, who were allowed ashore. A week later 60 more Austrian Jews arrived, but they were turned away and sent back to Germany. Due to rejecting refugee policy, only two hundred Jews escaping Hitler’s persecution were able to enter Finland.

LUUKKU 21

Juutalaispakolaisten muistomerkki ”Apua anovat kädet” (2000) sijaitsee Helsingin Tähtitorninmäellä sen sataman läheisyydessä, josta pakolaisia Saksaan kuljettanut laiva S/S Hohenhörn lähti. Kreikankielinen, uskonnollissävytteinen sana holokausti tarkoittaa kirjaimellisesti polttouhria. Hepreaksi käytetään usein myös sanaa Shoah, katastrofi.

Memorial to Jewish Refugees ”Hands Begging for Mercy” in Tähtitorninmäki, Helsinki, was revealed in 2000. It is close to the harbour from where S/S Hohenhörn, ship that transported refugees, left towards nazi-Germany. Greek religiously oriented word, holocaust, means literally ”burnt offering”. In Hebrew also word Shoah, catastrophe, is used.

LUUKKU 22

Kalvinistisen reformaation kuvakielto johti siihen, että kirkot tyhjennettiin kuvista ja uskonnolliset aiheet muokattiin historiamaalauksen muotoon. Taiteen ja uskonnon eriytymisen seurauksena myös Neitsyt Maria oli mahdollista kuvata nimenomaan juutalaisena äitinä. Esimerkiksi uskonnollisista aiheistaan tunnetun Rembrandtin tuotanto syntyi kalvinistisessa ilmapiirissä. Kuva on tehty Rembrandtin ”Juutalaismorsian” -maalauksen (1665-69) mukaan.

The iconoclasm of Calvinist reformation cleared churches from images and modified religious themes in art to more historical forms. The differentiation between art and religion also made possible to portray Virgin Mary specifically as Jewish mother. For example Rembrandt, who was known from his religious topics, created his art in Calvinist atmosphere. This picture is done according to Rembrandt’s painting ”Jewish bride” (1665-69).

LUUKKU 23

Jesajan kirjan oraakkelimainen lausuma raskaaksi tulevasta ’neitsyestä’ tai ’nuoresta naisesta’ muistuttaa Syyrian Ras Šamrasta löytynyttä kanaanilaista tekstiä: ”Katso, nuori nainen synnyttää pojan”. Teksti viittaa hedelmällisyyden jumalattareen. Kanaanilainen äitijumalatar Ašera esitetään toisinaan puuna – joka ruokkii vaikkapa vuohia. Puu ja vuohet löytyvät myös Turun Maarian kirkon kattomaalauksesta.

The oracle-like announcement in the Book of Isaiah about ’virgin’ or ’young woman’ getting pregnant reminds remarkably the Canaanite text found from Ras Šamra: ”Behold, the young maid gives birth to a son”. This text refers to the goddess of fertility. Canaanite mother goddess Ašera is sometimes presented as a tree, that feeds for example goats. The tree and goats can also be found from the ceiling mural in the St. Mary’s Church in Turku.

LUUKKU 24

Kiitos kaikille Prosessi / Der Prozess -joulukalenteria seuranneille & valoa tulevaan vuoteen!

Kuvassa Horus-lasta imettävä jumalatar Isis. Kun Horus kasvoi isoksi, hänestä tuli auringon ja taivaan jumala. (Piirustuksen mallina oli egyptiläinen veistos 2.-3. vuosisadalta jaa.)

Thank you for following the Seasonal calendar of the project Prosessi / Der Prozess! Have a lightful year 2021!

In this picture goddess Isis is nursing Horus-child. When Horus grew up, he became the god of Sun and Heaven. (Picture is drawn according to Egyptian statue from 2nd – 3rd century C.E.)

PALAUTE / FEEDBACK

Ollaan kuulolla – laita yv tai sähköpostia jos haluat varmistaa että saat tiedon tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Olisi mukava kuulla myös ajatuksiasi joulukalenterista 🙂 Palautetta hyödynnetään anonyymisti projektin tulosten arvioinnissa ja raportoinnissa.

Stay tuned – please send DM or email to confirm that you’re being informed on future happenings and publications. It would be nice to hear your thoughts about this Seasonal calendar too 🙂 Feedback will be used anonymously for project raporting.

sähköposti / email: prosessi[at]korteniemi.eu.