Prosessi / Der Prozess

Animaatio ”Hyvä maa” katsottavissa Vimeossa näyttelyn ajan.
Animation ”The Good Country” is available in Vimeo during the exhibition.

Kaksoisnäyttely galleria Napassa 15.6. – 6.7.2021

Info text on the dual exhibition in English

Tervetuloa Prosessi / Der Prozess – projektin tuloksia esittelevään kaksoisnäyttelyyn! Yläkerrassa galleria Napassa on esillä Savu E. Korteniemen ja Simi Ruotsalaisen näyttely Käskyjä ja kuiskauksia. Alakerran Studio Mustanapassa on nähtävänä Michael Marnin Jacobsin No edge nor center – The summer of 1942.

Taidetta ja tutkimusta yhdistävän Prosessi / Der Prozess -projektin lähtökohtana ovat juutalaispakolaisten kohtalosta kertovat tarinat suomalaisilta sodan aikaisilta työ- tai internointileireiltä Lapissa ja Suomenlahdella Suursaaressa. Projektin pääasiallisena toteuttajana on Savu E. Korteniemi.

Tähän näyttelyyn Korteniemi kutsui mukaan mediataiteilija Simi Ruotsalaisen sekä sukunsa diasporahistoriaan liittyvää väitöstutkimusta tekevän kuvataiteilija Michael Marnin Jacobsin. Näin projektin aihepiiri laajentui kaksoisnäyttelyksi, jossa erilaiset lähestymistavat keskustelevat. Tekijöitä yhdistää kiinnostus siihen, miten toisen maailmansodan aikainen synkkä kulttuuriperintö ilmenee Suomen ja erityisesti Lapin historiassa. Näyttelyn avautuessa jatkosodan ja niin kutsutun Lapin ”saksalaisajan” alkamisesta tulee täyteen 80 vuotta.

Käskyjä ja kuiskauksia -näyttelyssä on esillä Savu E. Korteniemen piirustuksia ja veistoksia sekä Korteniemen ja Simi Ruotsalaisen yhteisteos, animaatio Hyvä maa, joka kertoo erään kuvitteellisen juutalaispakolaisen tarinan. Michael Marnin Jacobsin näyttelyssä No edge nor center – The summer of 1942 paikat, etäisyydet, aika ja havainto kietoutuvat vyyhdeksi.

Savu E. Korteniemi (2021): piirustusmateriaalia Hyvä maa -animaatioon

Savu E. Korteniemi kertoo projektin taustoista:

Prosessi / Der Prozess sai alkunsa radiodokumentista nimeltä Holokaustin varjo – kolme osaa kadotuksen läheisyydestä (Yle Radio 1, 2017). Mieleeni jäi sodan aikainen tarina Suursaaresta, jossa leirille työvelvollisina viedyt juutalaispakolaiset käskettiin valmistamaan piikkilankaa käsin. Dokumentin mukaan työ oli tuskallista, sillä rautapiikit repivät kädet rikki. Pakolaiset valmistivat apuvälineen työtä helpottamaan, mutta vartijat kielsivät työkalun käytön.

Päätin perehtyä tarkemmin siihen, mitkä tapahtumat johtivat tarinaan suomalaisesta työleiristä ja piikkilangantekolaitteesta. Mietin myös, voisiko tuota piikkien tai rautalangan vääntämiseen tarkoitettua apuvälinettä ja sen kieltämistä lähestyä kuvanveiston näkökulmasta.

Projektin kaksikielinen nimi viittaa erilaisiin prosesseihin: yhtäältä niihin kehityskulkuihin, jotka johtivat Suomen valtiollisen poliisin toteuttamiin ihmisluovutuksiin natsi-Saksalle, ja toisaalta tarinaan piikkilangan valmistusprosessista (kirjaimellisesti) käsityönä. Nimessä voi nähdä myös viittauksen Franz Kafkan Oikeusjutun alkukieliseen nimeen. Tämän näyttelyn myötä projektin ensimmäinen osa tulee päätökseensä, mutta aihepiirin käsittely jatkuu veistosaiheita ja sarjakuvaa työstäen. ”

Näyttelyssä esillä olevat sarjakuvamuotoiset piirustukset on alun perin julkaistu sosiaalisen median kanavilla kahtena Savu E. Korteniemen toteuttamana postaussarjana. Lisäksi projektin aihepiiriä käsitellään Savu E. Korteniemen kirjoittamassa artikkelisarjassa, joka julkaistaan vuoden 2021 aikana kulttuurilehti Kaltiossa; piikkilangan teosta kertovan tarinan taustoja luotaava Käskyjä ja kuiskauksia julkaistiin numerossa 1-2/21 ja valkoisen Suomen perintöä käsittelevä kirjoitus Kun oikein valkaistaan julkaistaan kesäkuussa numerossa 3/21. Kolmas, myöhemmin julkaistava artikkeli käsittelee kristinuskon roolia antisemitismin historiassa.


Artikkelisarja ”Prosessi / Der Prozess” – teemainen artikkelisarja julkaistaan Kaltiossa tämän vuoden aikana.

Prosessi / Der Prozess 2: Kun oikein valkaistaan

Kaltion irtomyyntipisteet ja tilauslomake löytyvät täältä: https://kaltio.fi/tilaus/


Johdatus Prosessiin

Edit 1.12.2020: joitakin yksityiskohtia tarkennettu.

Prosessi / Der Prozess on (muun muassa) taidetta ja tutkimusta yhdistävä sarjakuvablogi ja artikkelisarja.

Projekti sai alkunsa radiodokumentista nimeltä ”Holokaustin varjo – kolme osaa kadotuksen läheisyydestä” (Yle Radio 1, 2017). Mieleeni jäi tarina sodan aikaiselta suomalaiselta internointileiriltä Suursaaresta, jossa leirille työvelvollisina viedyt juutalaispakolaiset käskettiin valmistamaan piikkilankaa käsin. Dokumentin mukaan työ oli tuskallista, sillä rautapiikit repivät kädet rikki. Pakolaiset valmistivat apuvälineen työtä helpottamaan, mutta vartijat kielsivät työkalun käytön.

Olin tiennyt, että Lapissa oli sota-aikana ollut saksalaisia sotilaita – mutta suomalaisten siviilien tarinoissa he olivat mukavia miehiä, ystäviä ja asetovereita; en ollut ajatellut, että Suomen sotaponnisteluiden ja natsi-Saksan politiikan välillä olisi ollut mitään ideologista yhteyttä. Holokaustin varjo -dokumentti romutti tämän käsityksen.

Päätin perehtyä tarkemmin siihen, mitä Suomessa tapahtui jatkosodan alla ja sen aikana. Mitkä tapahtumat johtivat tähän tarinaan suomalaisesta työleiristä ja piikkilangantekolaitteesta?

Pohdin yhteiskunnallisia prosesseja yksilöiden tarinoiden kautta; en ainoastaan kertomalla kansallissosialistien ja heidän kanssakulkijoidensa unohdettujen uhrien tarinoita, vaan myös tuomalla esiin yhtä lailla unohduksiin vaipuneita kertomuksia historian epäoikeudenmukaisuuksista vastuussa olevista ihmisistä.

Projektin kaksikielinen nimi viittaa erilaisiin prosesseihin: yhtäältä kehityskulkuun, joka johti siihen että osa pakolaisista luovutettiin natsi-Saksaan ja Gestapon käsiin, ja toisaalta piikkilangan valmistusprosessiin (kirjaimellisesti) käsityönä. Nimessä voi nähdä myös viittauksen Franz Kafkan Oikeusjutun alkukieliseen nimeen. Myös projektin toteutustapa on muodoltaan oppimisprosessin näkyväksi tekemistä, mm. sarjakuvamuotoisen työpäiväkirjan avulla.

Mustekynä ja huopakynä paperille. SA-kuvan mukaan. ”Piikkilankarullia kelataan suuriksi juoksuesterulliksi (Suursaari 15.8.1942)

Projekti on vasta aluillaan, mutta haluan jo nyt osoittaa kiitokseni. Tätä projektia ei olisi ilman Elina Sanan uraa uurtavaa työtä Suomeen tulleiden juutalaispakolaisten kohtalon esiin tuomiseksi. Uusin suomalainen tutkimus Suomen ja Saksan sodanaikaisesta salaisesta yhteistyöstä on tarjonnut projektilleni välttämätöntä tietoa ja taustamateriaalia. Erityiskiitokseni myös Lapin taiteilijaseuran yhteistyökumppanille Berlin Sessions -residenssille, jonka johtajan Andrzej Raszykin kehoituksesta päädyin esittelemään työsuunnitelmaani kansallissosialistien vainoista selvinneiden tukemiseen ja kriittisen historian tutkimuksen edistämiseen erikoistuneelle EVZ -säätiölle. EVZ -säätiön rahallinen tuki projektin mahdollistamiseksi kertoo myös luottamuksen osoituksesta sekä omaa työtäni että Lapin taiteilijaseuran toimintaa kohtaan ja uskosta aiheen käsittelyn tarpeellisuuteen. Toivon olevani tämän luottamuksen, sekä ennen kaikkea aiheeni arvoinen.

Projektin 1. osan yhteydessä julkaistaan sarjakuvabloggauksia, artikkeleita sekä järjestetään työskentelyä dokumentoiva näyttely galleria Napassa (Rovaniemellä) kesällä 2021. Tarkemmat aikataulut ja julkaisualustat varmistuvat myöhemmin. Kotisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa ja/tai linkki kaikkiin projektiin liittyviin julkaisuihin. Projektin kuulumisia päivitetään myös sosiaalisen median kanavissa, joten pysy kuulolla!

Olen ammatiltani kuvataiteilija (KuM), joten tämän projektin taidetta ja tutkimusta (ja sarjakuvaa) yhdistävä ote on minulle pitkälti uudenlainen tekemisen tapa. Olen kuitenkin kuvataiteilijan opintojeni ohessa suorittanut avoimessa yliopistossa valtio-opin perusopinnot sekä opiskellut jonkin verran myös sotatieteitä. Jospa tästä harrastuneisuudesta olisi hyötyä yrittäessäni piirtää esiin väkivaltaisten käytäntöjen todellisuutta osana kriisiä, jossa ei ollut vaarassa vain yhteiskunnan turvallisuus ja valtion olemassaolo, vaan myös ihmisyys.

Kommentointimahdollisuus on poistettu bloggausten yhteydestä, mutta halutessasi voit antaa palautetta sähköpostitse. Kaikki palaute on tervetullutta, vaikka kaikkiin viesteihin vastaaminen ei olekaan mahdollista. Huomautukset mahdollisista asiavirheistä (perustelujen ja lähdeviitteiden kera) otan ilolla vastaan.

Sähköpostiosoite: prosessi[at]korteniemi.eu

Projektin 1. osan tuottajana Lapin taiteilijaseura ja rahoittajana EVZ Stiftung. Projekti sisältyy EVZ:n rahoitusohjelmaan Pakkotyöläiset ja unohdetut uhrit ( Zwangsarbeit und vergessene Opfer). Toteuttaja (Savu E. Korteniemi) on vastuussa projektin sisällöstä, eivätkä julkaisut edusta EVZ:n näkemyksiä.