Prosessi / Der Prozess

https://www.korteniemi.eu/prosessi/joulukalenteri/

Uusi luukku joka aamu 24.12 saakka! New calendar window open every morning till 24th December!

Kalenteri on uskonnollisesti sitoutumaton. Kuva-aiheet eivät liity jouluun, vaan väkivallan synnyn pohdintaan.

This Calendar is non-religious. By themes of the calendar I consider the origin of violence.

LUUKKU 24

Kiitos kaikille Prosessi / Der Prozess -joulukalenteria seuranneille & valoa tulevaan vuoteen!

Ollaan kuulolla – laita yv tai sähköpostia jos haluat varmistaa että saat tiedon tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Olisi mukava kuulla myös ajatuksiasi joulukalenterista 🙂 Palautetta hyödynnetään anonyymisti projektin tulosten arvioinnissa ja raportoinnissa.

Kirjoita: prosessi[at]korteniemi.eu

Projektin kotisivut: www.korteniemi.eu/prosessi

Kuvassa Horus-lasta imettävä jumalatar Isis. Kun Horus kasvoi isoksi, hänestä tuli auringon ja taivaan jumala. (Piirustuksen mallina oli egyptiläinen veistos 2.-3. vuosisadalta jaa.)

Thank you for following the Seasonal calendar of the project Prosessi / Der Prozess! Have a lightful year 2021!

Stay tuned – please send DM or email to confirm that you’re being informed on future happenings and publications. It would be nice to hear your thoughts about this Seasonal calendar too:)

email: prosessi[at]korteniemi.eu

homepages of the project: www.korteniemi.eu/prosessi

In this picture goddess Isis is nursing Horus-child. When Horus grew up, he became the god of Sun and Heaven. (Picture is drawn according to Egyptian statue from 2nd – 3rd century C.E.)

Johdatus Prosessiin

Edit 1.12.2020: joitakin yksityiskohtia tarkennettu.

Prosessi / Der Prozess on (muun muassa) taidetta ja tutkimusta yhdistävä sarjakuvablogi ja artikkelisarja.

Projekti sai alkunsa radiodokumentista nimeltä ”Holokaustin varjo – kolme osaa kadotuksen läheisyydestä” (Yle Radio 1, 2017). Mieleeni jäi tarina sodan aikaiselta suomalaiselta internointileiriltä Suursaaresta, jossa leirille työvelvollisina viedyt juutalaispakolaiset käskettiin valmistamaan piikkilankaa käsin. Dokumentin mukaan työ oli tuskallista, sillä rautapiikit repivät kädet rikki. Pakolaiset valmistivat apuvälineen työtä helpottamaan, mutta vartijat kielsivät työkalun käytön.

Olin tiennyt, että Lapissa oli sota-aikana ollut saksalaisia sotilaita – mutta suomalaisten siviilien tarinoissa he olivat mukavia miehiä, ystäviä ja asetovereita; en ollut ajatellut, että Suomen sotaponnisteluiden ja natsi-Saksan politiikan välillä olisi ollut mitään ideologista yhteyttä. Holokaustin varjo -dokumentti romutti tämän käsityksen.

Päätin perehtyä tarkemmin siihen, mitä Suomessa tapahtui jatkosodan alla ja sen aikana. Mitkä tapahtumat johtivat tähän tarinaan suomalaisesta työleiristä ja piikkilangantekolaitteesta?

Pohdin yhteiskunnallisia prosesseja yksilöiden tarinoiden kautta; en ainoastaan kertomalla kansallissosialistien ja heidän kanssakulkijoidensa unohdettujen uhrien tarinoita, vaan myös tuomalla esiin yhtä lailla unohduksiin vaipuneita kertomuksia historian epäoikeudenmukaisuuksista vastuussa olevista ihmisistä.

Projektin kaksikielinen nimi viittaa erilaisiin prosesseihin: yhtäältä kehityskulkuun, joka johti siihen että osa pakolaisista luovutettiin natsi-Saksaan ja Gestapon käsiin, ja toisaalta piikkilangan valmistusprosessiin (kirjaimellisesti) käsityönä. Nimessä voi nähdä myös viittauksen Franz Kafkan Oikeusjutun alkukieliseen nimeen. Myös projektin toteutustapa on muodoltaan oppimisprosessin näkyväksi tekemistä, mm. sarjakuvamuotoisen työpäiväkirjan avulla.

Mustekynä ja huopakynä paperille. SA-kuvan mukaan. ”Piikkilankarullia kelataan suuriksi juoksuesterulliksi (Suursaari 15.8.1942)

Projekti on vasta aluillaan, mutta haluan jo nyt osoittaa kiitokseni. Tätä projektia ei olisi ilman Elina Sanan uraa uurtavaa työtä Suomeen tulleiden juutalaispakolaisten kohtalon esiin tuomiseksi. Uusin suomalainen tutkimus Suomen ja Saksan sodanaikaisesta salaisesta yhteistyöstä on tarjonnut projektilleni välttämätöntä tietoa ja taustamateriaalia. Erityiskiitokseni myös Lapin taiteilijaseuran yhteistyökumppanille Berlin Sessions -residenssille, jonka johtajan Andrzej Raszykin kehoituksesta päädyin esittelemään työsuunnitelmaani kansallissosialistien vainoista selvinneiden tukemiseen ja kriittisen historian tutkimuksen edistämiseen erikoistuneelle EVZ -säätiölle. EVZ -säätiön rahallinen tuki projektin mahdollistamiseksi kertoo myös luottamuksen osoituksesta sekä omaa työtäni että Lapin taiteilijaseuran toimintaa kohtaan ja uskosta aiheen käsittelyn tarpeellisuuteen. Toivon olevani tämän luottamuksen, sekä ennen kaikkea aiheeni arvoinen.

Projektin 1. osan yhteydessä julkaistaan sarjakuvabloggauksia, artikkeleita sekä järjestetään työskentelyä dokumentoiva näyttely galleria Napassa (Rovaniemellä) kesällä 2021. Tarkemmat aikataulut ja julkaisualustat varmistuvat myöhemmin. Kotisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa ja/tai linkki kaikkiin projektiin liittyviin julkaisuihin. Projektin kuulumisia päivitetään myös sosiaalisen median kanavissa, joten pysy kuulolla!

Olen ammatiltani kuvataiteilija (KuM), joten tämän projektin taidetta ja tutkimusta (ja sarjakuvaa) yhdistävä ote on minulle pitkälti uudenlainen tekemisen tapa. Olen kuitenkin kuvataiteilijan opintojeni ohessa suorittanut avoimessa yliopistossa valtio-opin perusopinnot sekä opiskellut jonkin verran myös sotatieteitä. Jospa tästä harrastuneisuudesta olisi hyötyä yrittäessäni piirtää esiin väkivaltaisten käytäntöjen todellisuutta osana kriisiä, jossa ei ollut vaarassa vain yhteiskunnan turvallisuus ja valtion olemassaolo, vaan myös ihmisyys.

Kommentointimahdollisuus on poistettu bloggausten yhteydestä, mutta halutessasi voit antaa palautetta sähköpostitse. Kaikki palaute on tervetullutta, vaikka kaikkiin viesteihin vastaaminen ei olekaan mahdollista. Huomautukset mahdollisista asiavirheistä (perustelujen ja lähdeviitteiden kera) otan ilolla vastaan.

Sähköpostiosoite: prosessi[at]korteniemi.eu

Projektin 1. osan tuottajana Lapin taiteilijaseura ja rahoittajana EVZ Stiftung. Projekti sisältyy EVZ:n rahoitusohjelmaan Pakkotyöläiset ja unohdetut uhrit ( Zwangsarbeit und vergessene Opfer). Toteuttaja (Savu E. Korteniemi) on vastuussa projektin sisällöstä, eivätkä julkaisut edusta EVZ:n näkemyksiä.