Naar­man­kai­ra

Galleria-Sculptor---Sanna-Korteniemi---Naarmankaira-5-%C2%A9-Titus-Verhe-me.jpg
Galleria%20Sculptor%20-%20Sanna%20Korteniemi%20-%20Naarmankaira%202%20%C2%A9%20Titus%20Verhe%20(kopio%202)-me.jpeg
Galleria-Sculptor---Sanna-Korteniemi---Naarmankaira-4-%C2%A9-Titus-Verhe-me.jpg
19.%20Suo-me.jpeg
18.%20M%C3%A4nty%20n.2%20-me.jpeg
14.%20Naarmankaira,%20kartta-me.jpeg
7.%20Rovaj%C3%A4rvi-me.jpeg
Galleria-Sculptor---Sanna-Korteniemi---Naarmankaira-8-%C2%A9-Titus-Verhe-me.jpg
Galleria-Sculptor---Sanna-Korteniemi---Naarmankaira-6-%C2%A9-Titus-Verhe-me.jpg
Galleria-Sculptor---Sanna-Korteniemi---Naarmankaira-7-%C2%A9-Titus-Verhe-me.jpg
Galleria-Sculptor---Sanna-Korteniemi---Naarmankaira-9-%C2%A9-Titus-Verhe-me.jpg
Galleria%20Sculptor%20-%20Sanna%20Korteniemi%20-%20Naarmankaira%201%20%C2%A9%20Titus%20Verhe-me.jpg
Naarmankaira-serie%202016-17,%20Sanna%20Korteniemi%20%C2%A9%20Titus%20Verhe-me.jpg
Galleria-Sculptor---Sanna-Korteniemi---Naarmankaira-7-%C2%A9-Titus-Verhe-me.jpg

Tai­teen luon­nos­ta.

Naar­man­kai­ra

Olen kiin­nos­tu­nut niis­tä ym­pä­ris­töis­tä, jois­sa ajat­te­lu ja il­mai­su, mu­kaan luet­tu­na tai­tei­li­jan luo­va työ, ta­pah­tuu. Eri­tyi­ses­ti olen poh­ti­nut ajat­te­lun ja il­mai­sun pai­kal­li­suut­ta, eli ajat­te­lun ma­te­ri­aan pa­lau­tu­vaa pe­rus­taa; ih­mi­sen ajat­te­lu on ajat­te­lua maa­il­mas­sa.


Onko kan­to tai­det­ta? Entä onko se kult­tuu­ria? Eri­tyi­ses­ti La­pis­sa ky­sy­mys kult­tuu­rin ole­muk­ses­ta on osoit­tau­tu­nut koh­ta­lok­kaak­si. Sa­nan kult­tuu­ri al­ku­pe­rä viit­taa maan­vil­je­lyyn. Voi­daan­kin aja­tel­la, että län­si­mai­sen kult­tuu­ri­kä­si­tyk­sen juu­ret ovat maan (mak­si­maa­li­sen) hyö­dyn­tä­mi­sen ja si­ten syn­ty­vän omis­tusoi­keu­den vä­li­ses­sä suh­tees­sa.


Naar­man­kai­ra oli esil­lä Gal­le­ria Sculp­to­ris­sa (Hel­sin­ki) 2017.

Yh­teys­tie­dot Con­tacts

savu[at]kor­te­nie­mi.eu

Info